ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ  Արագածոտնի  մարզի  Հնաբերդի  միջն  դպրոցի  լիզենզիաները

Licenzia

Հնաբերդի  միջնակարգ  դպրոցի  դասարանները  և  աշակերտների  թիվն  ըստ  դասարանների

կոմպլեկտավորում նախնական 2018-19

ՀՀ  Արագածոտնի  մարզի  Հնաբերդի  միջն  դպրոցի  2018-19 ուս տարվա  առաջին  դասարանի  ընդունելությունը  կատարվելու է  երկու  փուլով՝  /համաձայն  գործող  կարգի/                             1-ին փուլ —  2018 թ հունիսի 1-ից 30-ը

   2-րդ  փուլ  2018թ  օգոստոսի  1-ից  30-ը