Միջոցառումներ

2018 թ մարտի 1-ին, Քաղացիական Պաշտպանության միասնական օրը,Հնաբերդի միջն դպրոցում տեղի ունեցավ <<Դպրոցի անձնակազմի տարհանում >> ուսումնական վարժանքը:

<<Գրից մինչև գիրք>> խորագրով մայրենիի օրվան նվիրված միջոցառումը տեղի ունեցավ 2018թ փետրվարի 21-ին:

<<Հայոց հզոր բանակ>> խորագրով միջոցառում Հնաբերդի միջն դպրոցի նախակրթարանում:Միջոցառումը տեղի ունեցավ 2018թ մարտի 1-ին:

 

<<Հայոց հզոր բանակ>> խորագրով միջոցառում Հնաբերդի միջն դպրոցի նախակրթարանում:Միջոցառումը տեղի ունեցավ 2018թ մարտի 1-ին:

 

2018 թ մարտի 1-ին, Քաղացիական Պաշտպանության միասնական օրը,Հնաբերդի միջն դպրոցում տեղի ունեցավ <<Դպրոցի անձնակազմի տարհանում >> ուսումնական վարժանքը:

2018 թ մարտի 1-ին, Քաղացիական Պաշտպանության միասնական օրը,Հնաբերդի միջն դպրոցում տեղի ունեցավ ՙՙԴպրոցի անձնակազմի տարհանում ՛՛ ուսումնական վարժանքը:

2018 թ մարտի 1-ին, Քաղացիական Պաշտպանության միասնական օրը,Հնաբերդի միջն դպրոցում տեղի ունեցավ <<Դպրոցի անձնակազմի տարհանում >> ուսումնական վարժանքը:

 

Հնաբերդի  միջն  դպրոցում  2018թ հունվարի 29-ին տեղի  ունեցավ  համադպրոցական միջոցառում  նվիրված  Հայոց Բանակի 26-ամյակին:

2018թ հունվարի 30-ին տեղի  ունեցավ  դաս-ցերեկույթ <<Մեր  Բանակը>> խորագրով:

2018թ հունվարի 31-ին Հնաբերդի  միջն դպրոցում  տեղի  ունեցավ  Մոնթե Մելքոնյանի 60-ամյակին  նվիրված  միջոցառում: